DIISLI TOOTED

1.Common Rail Diesel System Clean&Protect  (otsesisseprits süsteemiga diiselmootorite puhastamine ja kaitse)


 

Omadused: High-tech vahend uue põlvkonna diiselmootorite sissepritse "Common Rail" jaoks. Usaldusväärselt eemaldab väikseima saaste kütusepaagist  põlemiskambrini. Eemaldab tahma, tõrva ja koksi sadestuse kütuse sissepritsesüsteemist. Tagab kõikide elementide määrimise küttesüsteemis ja kaitseb neid. Toode takistab kütuse oksüdeerumise ja hävitab mikroobid. Tagab optimaalse kütuse pihustamise ning suurendab mootori võimsust. Kõrvaldab kütuses esineva vee ning tagab heitgaaside normi vastavalt keskkonna eeskirjadele.

Kohaldamine: Vahend on kasutamiseks kõikides diiselmootorites, kaasa arvatud "Common Rail" sissapritsesüsteemiga ja turbomootorites.

Kasutamine:  Lisada auto kütusepaaki.

Kulu: 375ml. - 80 liitri kütuse kohta. Veoautodel lisada lähtudes valemist 1:200.


2.Diesel System Super Clean   (kütusesüsteemi puhastaja diiselmootorile)

Omadused: Kõrgkvaliteetne uue põlvkonna kütusesüsteemi puhastaja diiselmootoritele  Eemaldab mustuse ja kondensaadi  kütusepaagist põletuskambriniEemaldab koksijäägid ja tahma silindripeasttagab optimaalset kütusesüsteemi kõikide osade määrdumist  (DIN 590 HFRR),. takistab oksüdeerumist. Tänu parenenud kütuse pihustamisele suureneb mootori võimsus.

Kohaldamine:  Vahend on kasutamiseks kõikides diiselmootorites, kaasa arvatud "Common Rail" sissapritsesüsteemiga ja turbomootorites.

Kasutamine: Lisada auto kütusepaaki.

Kulu:  375ml. - 80 liitri kütuse kohta. Veoautodel lisada lähtudes valemist 1:200.  


 

3.Diesel Conditioner and Anti Gel  (diisli talvekaitse) 


Omadused: Väga tõhus vahend kütuse voolavuse suurendamiseks, on sobiv kasutamiseks koos kõikide diiselkütuse liikide ja diiselmootorite erinevate toitesüsteemidega. Hoiab ära toitesüsteemi sellised tõrked, mille põhjuseks on madal välistemperatuur (kuni - 33° C). Väldib parafiini moodustumist  ning kütusefiltri ja - torustiku ummistumist, kergendab külma mootori käivitamist. Tagab kütusesüsteemi hõõrduvate osade optimaalse määrimise.

Kohaldamine: Vahend on soovitatav kõikide diiselmootorite jaoks, kaasa arvatud “Common Rail” sissepritsesüsteemiga ja turbomootorid.

Kasutamine: lisada auto kütusepaagi kuni -5°C.

Kulu: 375 ml. – 80 liitri kütuse kohtaVeoautodel lisada lähtudes valemist 1:150. 


4.Diesel Anti Smoke  (diisli antisuits)  

Omadused: Vähendab järsult tahma moodustumist, kõrvaldab detonatsiooni diiselmootorites ja liikuvseadistes ning tagab väljalaskegaaside parameetrite vastavuse keskkonnakaitsenormidele. Suurendab diiselkütuse tsetaanarvu. Tagab kütusesüsteemi kõikide hõõrduvate osade optimaalse määrimise ning kütuse puhta ja täieliku põlemise. Kaitseb kogu süsteemi korrosiooni eest.

Kohaldamine: Vahend on soovitatav kõikide diiselmootorite jaoks, kaasa arvatud “Common Rail” sissepritsesüsteemiga ja turbomootorid.

Kasutamine: lisada auto kütusepaagi.

Kulu: 150 ml. – 50 liitri kütuse kohta.Veoautodel lisada lähtudes valemist 1:350. 


5.Cetane Booster  (suurendab tsetaani arvu )

Omadused: Kõrge kvaliteediga vahend diiselkütuse tsetaanarvu suurendamiseks kuni 5 ühiku võrra. Vahendit on soovitatav lisada madala kvaliteediga kütustele. Cetane Booster soodustab kütuse ühtlast ja täielikku põlemist, tagab mootori kerge käivitumise ja vähendab tahma tekkimist. Sobib kasutamiseks koos igasugust liiki diiselkütustega.

Kohaldamine: Vahend on soovitatav kõikide diiselmootorite jaoks, kaasa arvatud"Common Rail" sissepritsesüsteemiga ja turbomootorid.

Kasutamine: lisada auto kütusepaagi.

Kulu: 375 ml. – 60 liitri kütuse kohta.Veoautodel lisada lähtudes valemist 1:150.